top of page

ניתוחי שדיים

השדיים הנם איבר נשי חשוב מבחינה אסתטית, שעוברים שינויים משמעותיים במהלך השנים, החל מהשלב ההתפתחות, במהלך הריונות והנקות, בעת שינויי משקל ובגיל הבלות.

במהלך ההתפתחות יתכנו מצבים בהם רקמת השד כמעט ולא תתפתח (היפומסטיה), או שתהיה התפתחות של שדיים מאד גדולים וכבדים (מאקרומסטיה). כמו כן, במצבים לא שכיחים תיתכן התפתחות חריגה (שדיים טובולרים, פטוטיים וכו').

ככלל, ניתוחים בשדיים מתקיימים עם תום גיל ההתבגרות, למעט במצבים חריגים. ניתוחים בהם רקמת השד כמעט לא התפתחה יהיו ניתוחי הגדלת שדיים (לרוב באמצעות משתל סיליקון, ולעתים ע"י שומן עצמי). במקרים בהם השדיים גדולים וכבדים תתבצע הקטנת שדיים (שתמיד מלווה בהרמת השד).

יש להבדיל בין רקמת שד שלא התפתחה לרקמת שד שהתרוקנה לאחר לידות, הנקות וירידה במשקל. ברקמת שד שלא התפתחה יש ליצור "כיס" לתוכו יוכנס משתל או שומן, ויאפשר את הגדלת השד. לעומת זאת, בנשים בהן השדיים מרוקנים, כבר קיים "כיס" כזה, והניתוח הוא ניתוח מילוי בהגדרתו, בין אם מילוי לגודל שהיה בעבר ובין אם מילוי עם נפח נוסף לפי רצון האישה ומצב הרקמה.

כמובן שהשינויים שעוברים השדיים עם השנים אינם כרוכים רק בשינוי נפח, וכוללים גם צניחה ושינוי מיקום. ישנם מצבים בהם מילוי בלבד יוכל לאפשר אפקט הרמה מסוים, ואולם, במקרים רבים נדרש שילוב של הרמה ומילוי בכדי להשיג תוצאה מיטבית. גם העטרה והפטמה משתנות עם השנים, ועיצובן נדרש במקרים רבים כחלק מהניתוח.

ההחלטה על סוג הניתוח, השימוש בשתל סיליקון או בשומן עצמי, הנפחים והצורה – כל אלו נקבעים במהלך פגישת ייעוץ מעמיקה, בה נבחנים רצון המטופלת, מצבה הגופני, מבנה וצורת השדיים ומצב ואיכות הרקמות. תיאום הציפיות בפגישה זו הנו שלב מרכזי בכדי להגיע לתוצאות מיטביות ולשביעות רצון גבוהה של המטופלת.

bottom of page