top of page

הצמדת אוזניים

תיקון אזניים זקורות (בולטות) יכול להתבצע כבר בגיל צעיר, בשל ההפרעה האסתטית שהילד יכול לחוות כבר בגיל הגן.

לעתים, מדובר בהפרעה באוזן אחת בלבד, והיווצרות אסימטריה בולטת בשל כך. הניתוח נועד להצמיד את האזניים באופן טבעי ולא מוגזם.

בגישה בה מנתח ד"ר גרונוביץ, הניתוח מתבצע בהרדמה כללית, בגישה אחורית בה החתך מוסתר בחיבור שבין האוזן לקרקפת, כך שאינו נראה כלל, ודרכו מתבצע הניתוח שכולל תיקון ועיצוב החלק העליון של האוזן (אנטי הליקס), הקטנת החלק הסחוסי המרכזי (הקונכה) והצמדת האוזן עצמה. לעתים, נדרש גם תיקון התנוך לקבלת תוצאה מיטבית.

ההחלמה מהניתוח קלה והחזרה הצפויה לשגרה מהירה.

bottom of page